Den glemte lesekulturen

bookmark

Lørdagsforedrag ved Trygve Riiser Gundersen

lørdag 21. februar 2009, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

De fleste har lært på skolen at lesing var forbeholdt en snever elite i Norge i hundreårene før 1814. Ny forskning
viser at dette bildet er feil: Vi aner nå konturene av en bred folkelig lesetradisjon med røtter tilbake til 1500-tallet. Stipendiat i litteraturvitenskap Trygve Riiser Gundersen gir et riss av denne tradisjonen og tekstene som preget den, fra ridderromaner og sensasjonsviser til salmevers og andaktsbøker. Historien om den folkelige lesingen endrer vår forståelse av den norske moderniseringen.

Ingen arrangement