Den katolske kirkes diplomatiske status og rolle

bookmark

Lørdagsforedrag ved Janne Haaland Matlary

lørdag 22. november 2008, kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I mange hundre år var luthersk protestantisme den enerådende religion i Norge. De fleste av oss vet lite eller ingenting om den katolske kirkes rolle som diplomatisk aktør. Kirken utviklet diplomatiet før statene ble til (etter Westfalerfreden i 1648) og har samme status som en stat i internasjonal rett. 

Litteraturhuset har invitert Norges fremste ekspert på feltet, professor Janne Haaland Matlary, som blant annet har sittet i Det Pavelige Råd for Rettferdighet og Fred siden 1995, for å snakke om verdens eldste diplomatiske aktør. Hun har også vært delegasjonsleder og forhandler for Den Hellige Stol i mange internasjonale konferanser.

Les artikkel av Janne Haaland Matlary: The Public and Classical Diplomacy of the Holy See.

Ingen arrangement