Den kontemplative pausen 1

Den kontemplative pausen

bookmark

Boklansering & miniseminar

mandag 13. mars 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Michael de Vibe

Inngang: Gratis - ingen påmelding

”Det pågår bokstavelig talt en stille revolusjon i skoler, barnehager og høyere utdanning i hele den vestlige verden. Lærere og elever øver oppmerksomt nærvær (mindfulness) – som oftest med fokus på empati og medfølelse – i klasserommet. Stillhet er et sentralt element. Treningen bygger blant annet på det som i USA har blitt kalt Social Emotional Learning.”

VELKOMMEN til et miniseminar om dette temaet – som avsluttes med et bokbad for boken Den kontemplative pausenTrening i oppmerksomt nærvær i skole og utdanning av Christian Egge, utgitt av Solum Bokvennen/Vidarforlaget i desember 2022.

 

PROGRAM

18.00: Innledning ved Michael de Vibe, lege og mindfulness-lærer

18.15: Presentasjon av og erfaringer med prosjektet Eg er meg og du er deg – livsmeistring og nærværstrening for barn og ungdommer i Vinje kommune v/ Kari Omdal Tveito, prosjektleiar

18.45 -18.55: Pause

18.55: Presentasjon av og erfaringer med Drømmen om det gode-metodikken for livsmestring i skolen v/ Lise Lyngar, tidligere daglig leder i Stiftelsen Borgen barnehage i Moelv.

19.25: Bokbad / intervju med Christian Egge v/ Michael de Vibe

19.55: Avslutning

DEN KONTEMPLATIVE PAUSEN gir en bred dokumentasjon av ulike initiativer, spesielt i de fem nordiske land, gjennom intervjuer med sentrale aktører i feltet. Hva blir gjort, hvorfor og hvordan? Forfatteren gir en historisk bakgrunn for fenomenet samt noen kulturfilosofiske perspektiver på hvordan stillhet og et kontemplativt element har vært sentralt i dannelsesprosesser i Øst og Vest gjennom 2000 år. Sett i dette perspektivet handler fenomenet ikke om noe nytt. Det er snarere snakk om en renessanse – i sekularisert form.

Boken vender seg til lærere, skoleledere, lærerskolestudenter, skoleforskere/-politikere og foreldre med barn i skole og barnehage som blir tilbudt mindfulness-baserte programmer i den pedagogiske hverdagen. Den kan også være opplysende for alle som er nysgjerrig på hva denne impulsen er for noe – og hva den ikke er.

Ingen arrangement