Den russiske revolusjonBoris Kustodiev: «27 februar 1917», Tretyakov- galleriet

Den russiske revolusjon

bookmark

Revolusjonens virkninger i Norge

lørdag 9. desember 2017, kl. 13:00 til kl. 16:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: UiT Norges arktiske universitet

Inngang: Gratis

Seminaret tar for seg den russiske revolusjon og blant annet dens virkning på norsk arbeiderbevegelse. Det blir foredrag om revolusjonens hverdag, forholdet mellom Lenin og Stalin, russiske emigranter i Norge, Aleksandra Kollontaj og den moralske revolusjon m.m. Ordstyrer: Marianne Neerland Soleim.

 

Mer om seminaret: 

Hundreårsjubileet for Den russiske revolusjon markeres i år over hele verden, med utstillinger, konferanser, ferske bøker og artikler om en begivenhet som var en av de viktigste i det 20.århundre. I fjor markerte man at det var 25 år siden sovjetsamfunnet, som revolusjonen skapte, brøt sammen, den endelige bekreftelsen på at Den russiske revolusjon var mislykket. Noen vil si at den heller ikke kunne lykkes.

Seminaret «1917-2017. Den russiske revolusjon og dens virkninger i Norge» arrangeres av Barentsinstituttet og Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UIT Norges arktiske universitet. Gjennom en rekke korte innlegg presenteres ny forskning om Den russiske revolusjonen, hva dreide den seg egentlig om og hva betydde den for verden? Kunne vi også ha fått revolusjon i Norge i kjølvannet av Oktoberrevolusjonen?

Innledere fra Russland, Danmark og Norge tar opp revolusjonens hverdagsliv, spørsmålet om kontinuitet mellom Lenin og Stalin, revolusjon og borgerkrig i Nord-Russland, norske trelastentreprenørers møte med revolusjonen i austerled, Martin Tranmæls holdning til Oktoberrevolusjonen, livet til russiske emigranter i Norge etter revolusjonen, om Aleksandra Kollontaj og den «moralske» revolusjon (med stoff fra Kollontajs tid som sovjetisk diplomat i Norge).


PROGRAM:

13.00-13.10: Innledning
Marianne Neerland Soleim, dr.art., direktør ved Barentsinstituttet, UIT Norges arktiske universitet, Kirkenes
Teimuraz Otarovich Ramishvili, Den Russiske Føderasjons Ekstraordinære og Befullmektigede Ambassadør i Kongeriket Norge, Oslo

13.10-13.35: «Revolutionen til hverdag: Den sovjetiske civilisation bliver til i en blanding av tradition, vold, vilkårlighed og drømme», ved Erik Kulavig, lic.phil., lektor, Institut for Historie, Syddansk Universitet, Odense

13.35-13.50: «Lenins revolusjon – og Stalins revolusjon: To alen av samme stykke?» ved Jens Petter Nielsen, professor, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UIT Norges arktiske universitet, Tromsø

13.50-14.05: «Revolusjonen og borgerkrigen i Nord-Russland 1917-1920. Et hundreårsperspektiv», ved Vladislav I. Goldin, professor, Institutt for historie, Det nordlige (arktiske) føderale universitet, Arkhangelsk (på engelsk)

14.05-14.20: «Revolusjon i Onega. Fra Egil Abrahamsen og andre norske trelastentreprenørers erindringer fra Russland», ved Yngve Astrup, tidligere direktør ved Norsk Skogmuseum, Elverum
14.20-14.35 – Kaffepause

14.35-14.50: «Fra revolusjonær entusiasme til brobygging. Den russiske revolusjonens mottakelse og virkninger i norsk arbeiderbevegelse», ved Åsmund Egge, professor emeritus, Universitet i Oslo, Oslo

14.50-15.05: «Revolusjonen og den nye moralen: Aleksandra Kollontaj i Norge», ved Yngvild Sørbye, cand. philol. og Kollontaj-biograf, Oslo

15.05-15.20: «Martin Tranmæl og Oktoberrevolusjonen», ved Jorunn Bjørgum, professor emeritus, Universitetet i Oslo, Oslo

15.20-15.35: «Russiske emigranter og deres liv i Norge etter 1917», ved Victoria V. Tevlina, førsteamanuensis ved Barentsinstituttet, UIT Norges arktiske universitet, Kirkenes; Professor II ved Det Nordlige (Arktiske) føderale universitet, Arkhangelsk

15.35-15.50: Spørsmål til foredragsholderne og diskusjon

Ansvarlig for seminaret: Marianne Neerland Soleim, direktør ved Barentsinstituttet, UIT Norges arktiske universitet, marianne.n.soleim@uit.no; Victoria V. Tevlina, førsteamanuensis ved Barentsinstituttet, UIT Norges arktiske universitet; victoria.tevlina@uit.no

Ingen arrangement