Den skjulte sosiale kontrollen

Den skjulte sosiale kontrollen

bookmark

Vi vet det skjer, men hvor omfattende er egentlig problemet?

torsdag 23. november 2017, kl. 19:00 til kl. 22:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Secular Forum

Inngang: Gratis

Vi er etter hvert blitt kjent med at jenter fra ulike innvandrermiljøer blir utsatt for sosial kontroll. Flere har stått fram og fortalt om den sosiale kontrollen de og andre de kjenner blir utsatt for, men hvordan er det med guttene? Mange gutter og jenter med innvandrerbakgrunn har tatt kontakt med oss i Secular Forum og fortalt oss om sin situasjon i familien og det miljøet de vokser opp i. Mange forteller oss om en oppvekst med fysisk avstraffelse, krav om å innordne seg til familiens medbrakte kultur og religion, og trusler og sanksjoner hvis de bryter med disse normene. Det de forteller oss er at dette kravet til å innordne seg gjelder gutter så vel som jenter.

Program:

To av de guttene vi har kommet i kontakt med har sagt seg villig til å være med i vårt panel, under forutsetning av at de får være anonyme. Vi har derfor utstyrt dem med lånte klær og masker, slik at familien eller «miljøet» ikke skal gjenkjenne dem. De er begge født i Norge og regner seg selv som norske, men fordi de tilhører et innvandrermiljø, opplever de å ikke ha den friheten vi andre ofte tar for gitt.

I tillegg til disse to guttene, har vi med oss Angelica Kjos. Angelica har stått fram og fortalt om sin oppvekst, en oppvekst preget av ekstrem sosialkontroll og overgrep. Hennes barndom er også fortellingen om et offentlig Norge som sviktet totalt. Angelica vil bidra med sine erfaringer og tanker om hva som må til for å få stopp på denne sosiale kontrollen.

Sist men ikke minst, har vi med oss Jan Bøhler som er stortingsrepresentant for Ap. Jan er kjent for mange for sitt engasjement for innvandrermiljøene i Oslo. Jan sitter nå i justiskomiteen og vil være med på å fremme lovforslag som kan bidra til å begrense omfanget av sosial kontroll i Norge. Jan vil dele med oss sine tanker om hva politikerne kan gjøre for å motvirke sosial kontroll.

Kontaktpersoner Secular Forum:
Anita Farzaneh (90063677)
Eystein Emberland (92248485)

Ingen arrangement