Det hellige

bookmark

Litteratur på grensen

tirsdag 24. november 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Avd. for allmenn litteraturvitenskap ved UiO

Inngang: Gratis

I litteraturen og akademia gjør en «religiøs vending» seg gjeldende. En er opptatt av religion og tar et oppgjør med metafysikkens dualistiske verdensbilde og kristendommens objektivering av det guddommelige. Er det blitt mulig å tenke religiøst uten å henfalle til metafysikkens fastlåste
strukturer? Med forfatter Hanne Ørstavik og postdoktorstipendiat Elisabeth Løvlie, UiO.

Ingen arrangement