Det nye Norge i mediene

bookmark

Stereotypier eller sannhet om minoritetene?

tirsdag 20. april 2010, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk Redaktørforening

Inngang: Gratis

I februar offentliggjorde Integrerings- og mangfoldsdirektoratet rapporten ”Innvandrere i norske medier: Muslimfrykt og usynlig hverdagsliv”.

Rapporten, laget av TNS Gallup, inneholdt både en kvantitative og kvalitative analyser av norske mediers omtale av etniske minoriteter. Publiseringen kom kort tid etter at Dagbladet publiserte den omstridte Muhammed-tegningen som det kunne lenkes til fra PSTs hjemmesider.

Etter det har debatten gått for fullt: Er norske medier opptatt av å provosere minoritetsmiljøene, og da særlig muslimene? Er vi fordomsfulle i vår dekning? Trekker vi kun frem de negative eksemplene og overfokuserer på problemer og utfordringer som integreringen skaper? 

I panelet:
Harald Stanghelle, Aftenposten, styreleder i Norsk Redaktørforening
Saroj Chumber, redaksjonssjef i Utrop
Hanne Kristine Rohde, leder for volds- og sedelighetsavsnittet, Oslo politi
Asghar Ali, styremedlem i Islamsk Råd Norge

Debattleder: Noman Mubashir, Migrapolis, NRK

Ingen arrangement