Det trådløse samfunn

bookmark

Bier, fugler og mennesker i strålingsfeltet - Hva kan vi gjøre i praksis?

lørdag 26. september 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Jordsamvirket

Inngang: Billett

Foredrag og debatter med tolv forskere om ulike temaer: Å forstå elektromagnetisme – en innføring i hjerneforskning og frekvenser. Elektromagnetisme i politikk og propaganda – fra bolsjevismen til HAARP. Hvordan ble den trådløse hustelefon til? Biedød og mobiltelefonen. Elektromagnetisk og radioaktiv stråling i samfunnsdebatten. Å overleve den digitale hverdagen. Mer info: www.baldron.com

kl. 18- 21:30 Foredrag og samtale, pauser innlagt

18:00 foredrag ved Sissel Halmøy: Kampen om grenseverdiene
18:30 Ralph Raphael Grosse Kleimann: Erfaringer som El-følsom; Måling og skjerming
19:15 Podiumsamtale om kveldens tema
20:15 Foredrag ved Arne Solms-Köster og Raphael Kleimann : Biedøden og mobiltelefoni – nye forskningsresultater. – Byggebiologi: stålingsfrie hus

I tillegg er det mulig å melde seg på fordypende workshop og seminar kl. 12- 17, som del av Symposium "Det trådløse samfunn".

kl. 12-16 Workshops: (Del 1:12:00-13:30, pause 13:30-14:30, Del2:14:30-16:00, Podiumssamtale 16:00-17:00)

Arbeidsgruppene er prosessorientert: Vi deler oss i undergrupper og bestemmer tema-fokus fortløpende, alt etter ønsker og behov hos deltagerne. Utgangspunkt er temaene: Stråling, teknologi og samfunn: Sissel Halmøy, Berit Ås, Markus Osterrieder, Stråling og elektromagnetiske felt, teknologi: Paul Gradenwitz, Vahan Babayan, Elektromagnetisme, terapi, natur og bevissthet: Raphael Kleimann, Arne Solms-Köster, Erling Vebenstad, Andreas Bjørndal
Kl.16:00: Podiumssamtale til dagens tema

Ingen arrangement