Det trådløse samfunn

bookmark

Helt på grensen - overnaturlige og undernaturlige krefter?

søndag 27. september 2009, kl. 10:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Jordsamvirket

Inngang: Billett

Foredrag og debatter med tolv forskere om ulike temaer: Å forstå elektromagnetisme – en innføring i hjerneforskning og frekvenser. Elektromagnetisme i politikk og propaganda – fra bolsjevismen til HAARP. Hvordan ble den trådløse hustelefon til? Biedød og mobiltelefonen. Elektromagnetisk og radioaktiv stråling i samfunnsdebatten. Å overleve den digitale hverdagen. Mer info: www.baldron.com

kl. 10- 16 Foredrag, samtale og oppsummering

10:00 Foredrag ved Markus Osterrieder: Geopolitikk og stråling
11:30 Foredrag ved Markus Osterrieder: Elektromagnetisme og globale grasrotbevegelser
13:00 Lunsj
14:00 Foredrag ved Audun Myskja: Å overleve den digitale hverdagen – enkle øvelser for kropp og sinn (med musikalsk innslag)
15:30 Oppsummering og samtale

Ingen arrangement