Det trådløse samfunn

bookmark

Hvor står vi i dag?

torsdag 24. september 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Jordsamvirket

Inngang: Billett

Foredrag og debatter med tolv forskere om ulike temaer: Å forstå elektromagnetisme – en innføring i hjerneforskning og frekvenser. Elektromagnetisme i politikk og propaganda – fra bolsjevismen til HAARP. Hvordan ble den trådløse hustelefon til? Biedød og mobiltelefonen. Elektromagnetisk og radioaktiv stråling i samfunnsdebatten. Å overleve den digitale hverdagen. Mer info: www.baldron.com.

Kl. 18 – 21:30 Innledninger og foredrag med spørsmål og samtale, innlagte pauser:

Kl. 18:00 Velkommen og innledning ved Raphael Kleimann; Presentasjon av innlederne

Kl. 18:30 Foredrag ved Sissel Halmøy: Å forstå elektromagnetisme: En innføring

Kl. 19:30 Foredrag ved Paul Gradenwitz: Hvordan den trådløse hustelefonen ble til

Kl. 20:30 Fordrag ved Berit Ås: Et historisk perspektiv på elektromagnetisk og  radioaktiv stråling i samfunnsdebatten: Om synergieffekten – Noen personlige og pedagogiske anmerkninger.

Ingen arrangement