Doktor dyregod og andre rasister

bookmark

Sensur eller modernisering?

onsdag 23. april 2008, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Kulturutvalget, Det Norske Studentersamfund og Bokhandlerforeningen

Inngang: Gratis

Diskusjonen om man burde sensurere vekk uønskede elementer fra litteraturen, fra rasistiske trekk til utdatert språkbruk, nådde nye høyder da Thorbjørn Egners familie i 2006 ønsket å fjerne «Vesle Hoa» fra Egners visebok. På verdens bokdag flytter Studentersamfundet onsdagsdebatten til Litteraturhuset og anlegger etterpåklokskapens perspektiv for å diskutere om vi sensurerer, eller moderniserer, litteraturen på samme måte som før. I panelet sitter blant andre Thomas Hylland Eriksen og Andreas Wiese.

Ingen arrangement