Dokumentarismens tilbakekomst

bookmark

Seminar med Sven Lindqvist og Marius Wulfsberg

onsdag 13. februar 2008, kl. 17:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, UiO

Inngang: Gratis

– Hva skyldes den nye interessen for dokumentarisme og nyjournalistikk?
– Hvordan forholder litteraturen seg i dag til begrepet ”virkelighet”? 

Sven Lindqvist har gjennom flere tiår skrevet bøker som plasserer seg i et genremessig grenseland mellom dokumentar, reportasje, reisebeskrivelse, essay og roman. I Utrota varenda jävel (1992) utforsker han rasismens historie gjennom en reise til Sahara, med referanse til Joseph Conrads roman Heart of Darkness. En av de siste utgivelsene, Terra nullius, En resa genom ingens land (2005) er en reise gjennom Australia og aboriginernes historie. Marius Wulfsberg er dr. art i litteraturvitenskap og redaktør for dokumentarlitteratur på Cappelen. Han har publisert flere artikler om nyjournalistikk og fenomenet ”litterær ekspansjon”.

Seminaret er en del av Avdeling for allmenn litteraturvitenskaps seminarrekke Litteraturen på vei ut? Den tar utgangspunkt i at det er grunnlag for å si at litteraturen i dag befinner seg i en ny situasjon. Seminarene tar sikte på å undersøke litteraturens kontaktflater mot virkeligheten og mot andre medier og sjangre. Hvordan forholder dagens litteratur seg til størrelser som «samfunn» og «virkelighet» og hva som skjer med litteraturen i de nye medienes tidsalder? Se www.hf.uio.no/ilos/seminar for program.

Ingen arrangement