Ein bete blåe rosor

bookmark

Om Olav H. Hauges liv og diktning

lørdag 6. desember 2008, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Arnhild Litlerè, Arild B Nielsen og Sigmund Vik

Inngang: Billett

I år er det hundreårsjubileum for vestlandsforfattaren Olav H Hauge.
Under tittelen ‘EIN BETE BLÅE ROSOR’ ei linje henta frå eit av dikta hans, les skodespelar Arnhild Litleré dikt samt utdrag frå dagbøkene hans.
Arild B Nielsen (trompet, seljefløyte) og Sigmund Vik (bass) framfører nyskriven musikk til Hauge sine dikt.

Arnhild Litleré seier dette om inspirasjon for tekstutvalet sitt:
‘Eg vil sjå på Olav H Hauges sitt forfattarskap med tanke på kva liv han har levd; fruktbonde, forfattar og ikkje minst hans store kunnskap om psykisk smerte, noko som gjenspeglar seg i diktninga hans. Tekstar som kan tangere vårt eige liv og gje oss innsikt.
Som han seier sjølv:
‘Ord er dynamitt og verkar både i djupni og i høgdi,
i den sprekka dei slo,
kan grunnvatn stiga.’

Ingen arrangement