En mann av sin tid?

bookmark

Lørdagsforedrag ved Inge Lønning

lørdag 13. desember 2008, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hvorfor var det Martin Luther som formet den nye tro og den nye etikken? Martin Luther er en av de mest innflytelsesrike skikkelsene i Europas historie. Hans teser, katekisme og kirkereform har ikke bare dannet grunnlaget for millioner av menneskers tro, men også preget det moderne Nord-Europas etikk, politiske organisering og sekulære tenkning. I dette foredraget vil lagtingets president, tidligere rektor ved Universitetet i Oslo og professor i teologi Inge Lønning foredra om Luthers rolle i samtiden og betydning i ettertid. Han stiller spørsmålet om hvorfor det ble nettopp Luther som la grunnlaget for den nye kirken.

Ingen arrangement