Er grunnlovsjus bare av interesse for jurister?

bookmark

Seminar

tirsdag 2. mars 2010, kl. 14:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Gratis

Møt stortingspresident Dag Terje Andersen, professor i statsvitenskap Øyvind Østerud, redaktør Gudleiv Forr og professor i offentlig rett Eivind Smith til diskusjon på Litteraturhuset.

1814, kampen mot kongemakten og 1905 er nå historie. Hvilke utfordringer står vår konstitusjon overfor i dag? Hva er dens rolle i arbeidet med å bevare og utvikle demokratiet? Er rettsreglene om dette fortsatt av interesse, eller er det bare “politikken” som teller? Er styringsordningen i “et lite land i verden” verdt å diskutere? Hvilken rolle har grunnloven, og hvilken rolle bør den ha, i arbeidet med å sikre menneskerettigheter i vår tid? 

Med bakgrunn i utgivelsen av Eivind Smiths bok Konstitusjonelt demokrati, inviterer Fagbokforlaget til seminar. 

Etter en kort innledning av bokens forfatter blir det kommentarer til boken og noen  av de sentrale problemstillingene den tar opp ved

• stortingspresident DAG TERJE ANDERSEN
• professor i statsvitenskap ØYVIND ØSTERUD
• redaktør GUDLEIV FORR

Deretter blir det tid for spørsmål og debatt.

Velkommen!

Ingen arrangement