Er integreringsdebatten i utakt med virkeligheten?

bookmark

Åpent seminar

tirsdag 15. desember 2009, kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Oslosenteret for Fred og Menneskerettigheter

Inngang: Gratis

Oslosenteret for Fred og Menneskerettigheter inviterer til åpent seminar om myter og virkelighet i det norske integreringsprosjektet. Er den norske debatten om innvandring og integrering i takt med det norske integreringsprosjektet? Flere fagfolk stiller spørsmål ved om debatten faktisk treffer virkeligheten eller om den lever sitt eget liv. I juleinnspurten spør vi: Hvis debatten mangler tilstrekkelig realisme, hvordan påvirker den i så fall politikken og politikkutformingen? Fører den norske debatten til nye, men unødvendige konflikter i det norske samfunn?

Vi inviterer representanter fra organisasjoner, institusjoner og forskning med kunnskap om virkeligheten i norske integrasjonsprosesser. Vi inviterer også den internasjonale katolske organisasjonen St. Egidio til å kommentere den norske debatten sett fra et internasjonalt perspektiv. St. Egidio er en internasjonalt anerkjent aktør innen fredsdiplomati, og grunnlegger Andrea Riccardi utga i 2006 boka Living Together om krig, fred og sameksistens. St.Egidio og Riccardi personlig har mottatt en rekke internasjonale priser for sitt samfunnsengasjement.

Velkommen: 
Kjell Magne Bondevik (leder Oslosenteret)

Innledere:
Mario Giro, St. Egidio: ”Living Together”
Øyvind Fuglerud, professor ved Universitetet i Oslo og medforfatter av boka Kultur og generasjon: tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge
Katja Heradsteveit, seniorrådgiver i Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet

Panel:
Erling Lae, nesteleder i Høyre
Anita Rathore, nestleder i Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
Leonardo Emberti, St.Egidio
Bente Sangvik, Fagsjef i Humanetisk Forbund
Shoaib Sultan, Generalsekretær Islamsk Råd Norge
Ada Ingrid Engebrigtsen, forsker ved NOVA og medforfatter av boka Kultur og generasjon: Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge.
Ingrid Vik, spesialrådgiver ved Oslosenteret for Fred- og Menneskerettigheter

Debattleder : Aslak Bonde

Ingen arrangement