Er Norge religionsfiendtlig?

bookmark

Velkommen til Aftenpostens første store debatt på Litteraturhuset

mandag 31. mars 2008, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Aftenposten

Inngang: Gratis

  • Blir markante muslimer og kristne i Norge stemplet som forstokkende og intolerante?
  • Er Norge et ensrettet samfunn uten forståelse for hva religion egentlig er?
  • Eller er problemet snarere at religion er i ferd med å bli en sterk samfunnsmakt?

Deltakere: 
Mohammad Usman Rana, legestudent
Lars Gule, forsker
Sara Azmeh Rasmussen, skribent
Trond Giske, kulturminister
Debattleder er Knut Olav Åmås, redaktør i Aftenposten

Vi oppsummerer diskusjonen etter Mohammad Usman Ranas vinnerbidrag i avisens kronikkkonkurranse "Det nye Norge". Temaet er religionens plass i Norge i 2008.

Innehavere av A-kortet får fordelaktige priser på utvalgte produkter på Kafe Oslo under debatten.

Ingen arrangement