Er pornokampen over?

bookmark

Tidsskriftet Rødt! inviterer til diskusjon

onsdag 3. mars 2010, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Tidsskriftet Rødt!

Inngang: Gratis

Kampen mot porno var en massebevegelse. I dag er pornobålene borte. Men hvor ble det av kampen mot porno? Har pornoindustrien blitt stueren? Hvor står pornokampen i dag, hva rører seg, er det en ny bevegelse på gang?

Tidsskriftet Rødt! inviterer til diskusjon om pornokampens historie og framtid i anledning utgivelsen av årets 8. marsnummer.

Innledere: Gudrun Kløve Juul (tidsskriftet Rødt!) i samtale med:

Marielle Lerand, leder for Kvinnegruppa Ottar i Oslo.

Mari Efring, leder i Rød ungdom.

Vilde Haug Amundsen, feministisk leder i Sosialistisk ungdom

Ida Bergstrøm, tidsskriftet Fett 

Ingeborg Steinholdt, Kvinnefronten

Ingen arrangement