Etikk og samfunn 2009 – Ytringsfrihetens betydning for demokrati

bookmark

Paneldiskusjon og konferanse

tirsdag 1. desember 2009, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

1. og 2. desember arrangeres for første gang det som skal bli en årlig foreteelse under betegnelsen Etikk og samfunn. Konferansen vil hvert år belyse sentrale samfunnsmessige tema fra ulike faglige perspektiver. I år vil konferansen dreie seg om ytringsfrihet.

Tirsdag 1.12 kl 1700-2000 arrangeres en åpen paneldiskusjon med disse innlederene:
JAN FRIDTHJOF BERNT Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen: Ytringsfriheten som samfunnsinstitusjon. CHRISTIAN BORCH NRK: Sannhetens kår under neokapitalismen. HELGE RØNNING Institutt for medievitenskap, Universitetet i Oslo: Ytringsfrihet som universell rettighet. SUNE LÆGAARD Institutt for medier, erkendelse og formidling, Universitetet i København: Danmark efter Muhammed-tegningerne. MICELLE TISDEL Nasjonalbiblioteket, Beacon for the Freedom of Expression: Bibliotekets politiske engasjement. RAINO MALNES
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo: Ytringsfrihet vs. ansvar for ytringer.

Moderator: Anna Maria C. Lundberg, Norsk institutt for menneskerettigheter.

Alle er velkomne. Ingen påmelding.

Onsdag 2.12 Kl. 0930-1745 arrangeres en dagskonferanse med innlegg av:
ODD ARVID STORSVEEN Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo: Fra trykkefrihet til ytringsfrihet – En historisk komparasjon. RAGNVALD KALLEBERG Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo: Vitenskapelig ytringskultur og opplyst offentlig ordskifte. ANDERS MOLANDER Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo: Diskursiv rasjonalitet og negativ frihet. SUNDE LÆGAARD Institutt for medier, erkendelse og formidling, Universitetet i København: Ytringsfrihed, multikulturalisme og "særkrav". JAN FRIDTHJOF BERNT Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen: Rosens navn – Ytrings- og informasjonsfriheten under press. HENRIETTE SINDING AASEN Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen: Ytringsfriheten og dens nære slektninger – Om ytringsfrihet og gjensidig avhengighet mellom "negative" og "positive" menneskerettigheter.

Moderator: Carola Freiin von Villiez, Etikkprogrammet.

Enkel lunsj. Middag kl 1800. Ingen konferanseavgift.

Påmelding til 2. desember: etikkprogrammet@ifikk.uio.no
(gi beskjed om påmeldingen inkluderer middag)

Ingen arrangement