Få pappa med på laget!

bookmark

Fagseminar om fedre og barnevernet

mandag 18. september 2017, kl. 09:00 til kl. 11:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Reform - ressurssenter for menn

Inngang: Gratis

I 2015 utkom det en doktorgradsavhandling som bekrefter at fedre ikke prioriteres i barnevernets kontakt med familiene, og at fedrene ofte ikke inkluderes i løsningene som diskuteres (Storhaug, 2015). I tilfeller hvor far uttrykker bekymring for mors omsorgsevne, opplever flere fedre at bekymringene ikke blir tatt på alvor. Flere menn som har gjennomført kurs ved Reform tilkjennegir, i likhet med innringerne til Reform og Mannstelefonen, usikkerhet på sin rolle i familien og som fedre.

Reform ønsker med dette fagseminaret å bidra til å sette søkelys på viktigheten av farskap for menn som kommer i kontakt med barnevernet.

Ingen arrangement