Farlige forbindelser? Hva litteraturen har lært meg om “manly love”

bookmark

Skeiv seminarrekke

onsdag 2. desember 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet og Skeivt forum

Inngang: Gratis

Nils Axel Nissen, professor i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo, snakker med utgangspunkt i sin nye bok, Manly Love: Romantic Friendship in American Fiction. Den rådende oppfatning om Viktoriatiden har vært at den var preget av følelseskalde og pripne personer, og full av seksuell undertrykkelse og kvelende sosiale konvensjoner. I den grad man overhode uttrykte sine følelser, var det innenfor ekteskapets trygge rammer. Så viser det seg at en mengde historiske kilder har vært tigjengelige i lang tid som nyanserer dette stereotype bildet. I Manly Love bruker Nils Axel Nissen romaner og noveller fra annen halvdel av 1800-tallet som kilder til å utforske et glemt, men ikke desto mindre utbredt fenomen i perioden: lidenskapelige vennskap mellom menn.

Forfatterens granskning av datidens amerikanske skjønnlitteratur avdekker en viktig litterær genre i perioden, som skildret romantiske vennskap mellom menn (og mellom kvinner). Med dyptpløyende analyser av sentrale verk av Mark Twain, Henry James, William Dean Howells og andre, identifiserer Nissen genres sentrale særtrekk og utforsker forholdet mellom romantiske vennskap i litteraturen og i det virkelige liv. Ved å posisjonere disse vennskapene i sentrum for kulturen, endrer Nissen radikalt på vår forståelse av den litterære kanon. Med sin dype innsikt i periodens intellektuelle og følelsesmessige liv, gir Manly Love en ny forståelse av hva amerikanere på 1800-tallet tenkte om kjærlighet, vennskap, ekteskap og sex.

Seminarspråk: Norsk

Mer info: www.jus.uio.no/ikrs/nettverket/

Ingen arrangement