Fenomenet Snåsamannen

bookmark

Realitet eller overtro?

mandag 26. januar 2009, kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Forum Berle og Gyldendal

Inngang: Gratis

19.30
Innledning

Cato Schiøtz, advokat
Kristian Gundersen, professor i biologi Universitetet i Oslo

20.00
Paneldebatt

Even Gran, journalist Fri tanke
Henrik Tschudi, redaktør i Flux

Ordstyrer: journalist Dag Kullerud

 Se også www.forumberle.no og www.gyldendal.no.

Ingen arrangement