Flinkforelesninga

bookmark

Tema kjem seinare

lørdag 26. september 2009, kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk Forfattersentrum

Inngang: Billett

Jon Øystein Flink (født 1976) debuterte i 2003 med Ole-Kristian Oksrød. Han har studert musikk og filosofi, vore ein del av redaksjonane til tidsskrifta Parergon og Kraftsentrum og skrive musikkritikk i Morgenbladet og Dagsavisen. Sist vinter kom høyrespelet Direktøren og hans sekretær og i vår romanen Sex, død og ekteskap (Cappelen Damm).

Ingen arrangement