FN-Forum om FNs tusenårsmål

bookmark

med HKH Kronprins Haakon

torsdag 8. mai 2008, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Utenriksdepartementet og FN-sambandet

Inngang: Billett

HKH Kronprins Haakon holder foredrag om "Utvikling og verdighet – Et personlig blikk på FNs tusenårsmål og fattigdomsbekjempelse". 
Kronprins Haakon har vært Goodwill ambassadør for FNs utviklingsprogram (UNDP) siden 2003. Engasjementet er nylig forlenget med to år (2008-2009). I denne funksjonen har kronprinsen valgt å fokusere på FNs tusenårsmål. Som Goodwill ambassadør har han besøkt Tanzania, Kambodsja, Sierra Leone, Guatemala og Burundi. I tillegg har han deltatt i forskjellig aktiviteter organisert av UNDP, de fleste med siktemål å fremme arbeidet med tusenårsmålene.

Kronprinsen har et sterkt engasjement for fattigdomsbekjempelse og FN. Han ønsker spesielt å bidra til å mobilisere støtte fra ungdom til arbeidet med tusenårsmålene. Tusenårsmål 2 om utdanning har blitt gitt spesiell oppmerksomhet. 

Utviklingsminister Erik Solheim vil introdusere HKH Kronprins Haakon. Etter foredraget vil det bli anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Påmelding: FN-sambandet@fn.no 
 

FN-forum er etablert av den rød-grønne regjeringen for å styrke fokus i, og bedre kommunikasjonen om, norsk FN-politikk. Gjennom FN-forumet ønsker UD å legge til rette for dialog med et omfattende norsk FN-miljø om viktige FN-spørsmål. Invitasjonen rettes til det sivile samfunn, frivillige organisasjoner, politiske organisasjoner, forskningsinstitusjoner og akademia, andre fagdepartementer samt media. FN-sambandet er medarrangør, og eventuelle spørsmål kan rettes til Jon Reinholdt i FN-sambandet 22 86 84 04, jr@fn.no eller Bård Hopland, UD 22 24 39 76 bh@mfa.no.  

Foto: H.K.H. Kronprinsen. Foto: Jo Michael / Det Kongelige Hoff

Ingen arrangement