Folket på Vinje

bookmark

Bokbad

torsdag 17. september 2009, kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Kolofon forlag

Inngang: Gratis

Journalist og forfatter Anne Lene Lie møter forfatteren Johannes Rørtveit til bokbad.

FØRSTE DEL, «Folket på Vinje» er en sterk og bevegende fortelling om livet i ei lita bygd i Øksnes kommune i Vesterålen på 1800-tallet. Historien er langt på vei dokumentarisk. Forfatteren har simpelthen villet fortelle om hvor hardt livet kunne være for kystens befolkning i deres kamp for det daglige brødet. Men samtidig som han formidler en lokal historie, gjør han den representativ for hele kystfolkets kamp for tilværelsen, og han legger ikke skjul på at det ikke minst er kvinnene i denne kulturen som aller mest har opptatt ham.

Anna er hovedpersonen, men livet hennes er representativt for skjebnen til en hærskare av sterke kvinner som har holdt kystkulturen sammen.Forfatteren er levende opptatt av å formidle kulturhistorien.Det er forfedrene våre vi leser om, og det griper oss.
Bladet Vesterålen

ANDRE DEL, En fortelling om ”Høvedsmanne Dorius”.
– Du skal love meg at du aldri skal bli fisker eller sette dine bein i fiskebåten, dersom det finnes annet arbeid
for deg. Ellers blir du bare før eller senere borte på
sjøen, sier Anna på Vinje til sønnen Dorius.
Mens fortellingen om Anna er ei sann, ekte og sterk historie om kvinnelivet på 1800-tallet, er den nye boka historien om samfunnsutviklingen og ikke minst om utviklingen av skolen i århundrets siste halvdel.

Forfatteren er født i Øksnes kommune i 1943 og vokste opp i Finnvågan. Faren, Targei Rørtveit, var lærer ved skoleinternatet. Mora, Oddny, som var fra Skipnes, var datter av Josef Pedersen i Skipneset, som igjen var et av barnebarna til hovedpersonen i romanen. Johannes blir dermed tippoldebarn til ”Anna på Vinje”. Familien forlot Finnvågan i 1958 og flyttet til Kabelvåg. Etter 20 år som lærer sluttet han i skolen og startet opp egen bedrift innen lakseoppdrett, den nye vekstnæringen som var under utvikling langs hele norskekysten. Omtrent samtidig overtok familien ansvaret for fiskeværet Skipnes og startet bevaringsarbeidet for et av de mange ”dødsdømte” utkantstedene som Kyst-Norge har så mange av. Aktivitetene og interessene har vært mange, og arbeidet med å ta vare på verdiene som kystkulturen representerer er blitt et stort engasjement. I 2007 ga han ut boka «Fiskeværet Skipnes – Fortid – Nåtid – Framtid», og som en naturlig følge kommer nå «Folket på Vinje», en fortelling som har som hovedformål å bevisstgjøre oss mennesker om kystkulturens iboende styrke og verdi.

Ingen arrangement