Forbrytelse og straff

bookmark

Lørdagsforedrag ved Ragnhild Hennum

lørdag 19. september 2009, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I straffeloven finner man svaret på hva som er rett og galt i Norge i dag. Men loven er ikke bare interessant for domstol, politi og kriminelle; hva som er straffbart, og straffens strenghet forteller også mye om holdninger i befolkningen. Loven endres i takt med samfunnets utvikling, og senest i mai i år vedtok Stortinget at minstestraffen for voldtekt og seksuelle overgrep skulle heves. «Dagens straffelov ble laget for over hundre år siden – av og for menn», sa justisminister Knut Storberget om vedtaket. Hvordan kan straffeloven si noe om kjønnsrollemønster og likestilling i Norge i dag?

Jusprofessor Ragnhild Hennum er ekspert på norsk strafferett. Hun kommer til Litteraturhuset for å fortelle mer om den norske straffeloven og endringer de siste tiårene. På hvilken måte speiler loven det norske samfunnets utvikling og verdier?

Ingen arrangement