Forbudte bøker 1
Folkeopplysning

Forbudte bøker

bookmark

6. september 2023 - 28. oktober 2023

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis med påmelding

Vi tenker gjerne at bokforbud er noe som tilhører fortiden, men litteratur forbys og undertrykkes på utallige skjulte og åpenlyse måter – også i dag. Rushdie-affæren, den pågående biblioteksdebatten i USA om LHBTQ-litteratur rettet mot unge, samt Tyrkias fengsling av flere forfattere, er bare noen av mange kraftige påminnere om at litteraturen fremdeles ikke er fri.

Mens sensur gjerne refererer til statlige forbud og inngrep, er det også en rekke andre institusjoner og krefter som begrenser forfatteres frihet til å skrive og utgi litteratur. I alle ledd fra forfatter til leser legges det føringer for skjønnlitteraturen på bakgrunn av moralske eller politiske innvendinger, og landskapet er stadig i endring.

Med foredragsserien «Forbudte bøker» kaster Litteraturhuset lys over måtene litteratur forbys, sensureres og undertrykkes på, historisk og i dag. Her vil noen av Norges fremste forskere og formidlere gi oss de lange linjene fra sensur-historien, ved å se nærmere på dagsaktuelle og historiske hendelser og debatter.

Hvilke krefter setter grenser for den frie litteraturen, og hva slags litteratur ønsker de å begrense?

Som et ledd i serien, vil Litteraturhuset også utgi en antologi med nyskrevne tekster av norske og internasjonale forfattere. Antologien vil tilgjengeliggjøres digitalt i løpet av høsten.