FormAkademisk 10 årFormAkademisk

FormAkademisk 10 år

bookmark

Debattmøte: Kan design redde verden?

fredag 24. november 2017, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: FormAkademisk

Inngang: Gratis

Vi lever i en problematisk verden i stadig endring; med global oppvarming, plastforurensing av havet, kriger, flyktningkriser, økende ulikheter og sosial uro.

I Form Akademisk har vi et bredt designbegrep i tråd med Herbert Simon sin definisjon fra 1969: «Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones».

Hvordan kan design bidra til å løse de vanskelige problemene vi står overfor?
Denne problematikken er utgangspunktet for paneldebatten.

Debattleder: Birger Sevaldson, professor, Institutt for design, AHO

Hovedinnledere:
Liv Merete Nielsen, professor, Institutt for estetiske fag, HIOA
Kjetil Fallan, professor, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO
Adrian Paulsen, designer, HALOGEN.

Panel:
Kristin Støren Wigum, designer, GAIA TRONDHEIM – økologisk produkt og systemdesign
Sigmund Asmervik, professor emeritus, Institutt for landskapsplanlegging, NMBU, Ås
Eva Lutnæs, ungdomsskolelærer og post doc., Institutt for estetiske fag, HIOA
Astrid Skjerven, professor, Institutt for produktdesign, HIOA
Tore Gulden, professor, Institutt for produktdesign, HIOA
Denise Hagströmer, Seniorkurator, Avdeling design og kunsthåndverk, Nasjonalmuseet
Lennart Johansson, daglig leder, Kunst og design i skolen

Navn på arrangør: FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk

Nettadresse til arrangør: http://www.formakademisk.org/

Lenke til Facebook-arrangement:

 

Fotokreditering: FormAkademisk

 

Ingen arrangement