Fremtidens kreftbehandling 1Debatt under forrige frokostseminar i Litteraturhuset, våren 2022. Foto: Oslo Cancer Cluster

Fremtidens kreftbehandling

bookmark

Hvordan kan vi gå sammen om samfunnsoppdraget kreft i Norge?

tirsdag 25. april 2023, kl. 08:15 til kl. 09:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Kreftforeningen, Legemiddelindustrien LMI, AstraZeneca Norge, MSD Norge, Oslo Cancer Cluster og Janssen

Inngang: Gratis - påmelding

Hvert år får 3,5 millioner europeere diagnosen kreft, ifølge EU-kommisjonen. Om utviklingen fortsetter, vil tallet være 4,3 millioner i 2035. Kreft er i dag den vanligste dødsårsaken i Norge og i flere europeiske land. Utfordringen på kreftområdet er med andre ord formidabel – og økende. Nettopp derfor har EU definert kreft som en av fem store samfunnsutfordringer, som har fått sine tilsvarende målrettede samfunnsoppdrag, såkalte missions. Disse oppdragene skal føre til løsningsforslag på vår tids største utfordringer innen miljø, klima og kreft.

Hvordan kan vi best lykkes med et samfunnsoppdrag på kreft i Norge? Og er det ønskelig fra politisk hold å bruke missions som metode? Dette er sentrale spørsmål vi vil debattere med stortingspolitikere og samfunnsaktører under frokostseminaret Fremtidens kreftbehandling. Det er gratis og åpent for alle, men vi oppfordrer publikum til å melde seg på.

Arrangementet strømmes også her

Paneldeltakere:
Lars Peder Nordbakken, økonom, Civita
Espen Solberg, forskningsleder, NIFU
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen
Truls Vasvik, stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
Alfred Bjørlo, stortingspolitiker, Venstre

Leif Rune Skymoen, direktør, LMI
Camilla Stoltenberg, direktør, FHI
Moderator er Erik Aasheim.

Møteserien Fremtidens kreftbehandling har to årlige frokostseminarer, i Oslo og i Arendal, og er et samarbeid som har pågått siden 2015.

 

Ingen arrangement