Freuds barleif høghaug

Freuds bar

bookmark

Psykoanalyse hinsides lemlestelse

fredag 13. oktober 2017, kl. 19:00 til kl. 22:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Inngang: Billetter selges i døra

Priser: Voksen 200,-Student 100,-

Psykoanalytiker Torberg Foss i samtale med forfatter Leif Høghaug om Hermann Ungars roman De lemlestede og Sigmund Freuds essay “Hinsides lystprinsippet”.
Hermann Ungars roman De lemlestede ble første gang utgitt i 1923, tre år etter at Sigmund Freud hadde publisert “Hinsides lystprinsippet”, essayet som raskt
ble oppfattet som et radikalt og revolusjonerende bidrag til den psykoanalytiske teorien. Ungar var opptatt av Freud og psykoanalysen, og i De lemlestede behandler han flere av de problemstillingene Freud retter kritisk oppmerksomhet mot i “Hinsides lystprinsippet”. Og i likhet med Freud, provoserte Ungar den ene leser etter den andre. Hvordan leser vi disse bøkene i dag?
De lemlestede, oversatt av Sverre Dahl og med etterord av Leif Høghaug, ble tidligere i år utgitt av forlaget Teori & Praksis.

Ingen arrangement