Friluftsliv og barnefattigdomFoto: Vesterålen Friluftsråd

Friluftsliv og barnefattigdom

bookmark

Friluftstilbud til alle barn og unge?

torsdag 11. januar 2018, kl. 09:00 til kl. 15:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 350,-

Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi? Formålet med seminaret er å belyse problemet med og finne løsninger på deltakelse i friluftsaktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier.

 

Program friluftsliv og barnefattigdom 11. januar 2018:

DEL 1: Belyse og analysere – statistikk og forskning på feltet

09.00 – 09.15: Åpning ved Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune
09.15 – 09.30: Hvorfor skal friluftsrådene være opptatt av barnefattigdom? ved Rune Svensson, direktør Oslofjordens Friluftsråd
09.30 – 10.00: Levekårsforskjeller blant Oslo-ungdom ved Patrick Lie Andersen, forsker seksjon for ungdomsforskning, NOVA
10.00 – 10.20: Strategien for barn som lever i fattigdom – hva har vi erfart? ved Kjersti Eknes, seniorrådgiver Bufdir
10.20 – 10.40: Hvem deltar i aktiviteter? ved Åse Strandbu, professor seksjon for kultur og samfunn, NIH.
10.40 – 10.50 Pause

DEL 2: Eksemplifisere – muligheter og suksesshistorier

10.50 – 11.00: Fritidsklubben i Bærum
11.00 – 11.15: Bydel Gamle Oslo
11.15 – 11.30: FRIGO
11.30 – 11.45: Oslofjordens Friluftsråd
11.45 – 12.30: Lunsj
12.30 – 12.40: Bøler Frivilligsentral
12.40 – 12.50: Eksempel fra Drammen
12.50 – 13.00: Skiforeningen
13.00 – 13.10: Oslo og Omland Friluftsråd

 

Møteleder: Erling Dokk Holm

Ingen arrangement