Gjenoppdag kristendommen 6

Gjenoppdag kristendommen

bookmark

Samtale mellom teologene

tirsdag 31. oktober 2017, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Kom forlag

Inngang: Gratis

På 500-årsdagen for reformasjonen lanseres Marcus Borgs bok Gjenoppdag kristendommen, oversatt til norsk av Knut Rygh. Borg går bort fra en bokstavtro bibeltolkning med himmel og helvete og oppfordrer til å ta del i Guds lidenskap for verden. Vi inviterer til samtale mellom teologene Bjørn Eidsvåg, Notto Thelle, Kari Veiteberg og Knut Rygh.

På samme dag som Martin Luther for 500 år siden slo sine berømte 95 teser opp på kirkedøra i Wittenberg lanseres boken Gjenoppdag kristendommen.

Boken tar et oppgjør med den rådende forståelsen av hva kristendom handler om og et nærliggende spørsmål presser seg fram: Trenger vi ikke nå en ny reformasjon?

Etter Ole Hallesbys helvetespreken i 1953 har Den norske kirke lagt helevetsforkynnelsen død. Det kan virke som om kirken har gått stille ut av rommet, men latt døren stå åpen. At det ikke er ryddet og at det er usagt hva slags «teologisk rom» kirken nå befinner seg i. Har kirken noen gang tatt et offentlig oppgjør med denne forståelsen av Bibelen? Eller utarbeidet en helhetlig teologi som formidler et annet syn?

 

Hva om

  • kristendommen ikke handler om himmel og helvete, men dette livet?
  • man ikke kan lese Bibelen bokstavelig hvis man skal ta den på alvor?
  • vi har misforstått sentrale kristne begreper som frelse, synd, nåde og tro?

 

Marcus Borg formidler en alternativ forståelse av kristendommen. En forståelse som er hentet fra Bibelen selv og fra den førmoderne kristne tradisjonen.

Med en fornyelse av språk og begreper mange har etterlyst lenge.

Forfatteren peker spesielt på to årsaker til at mange har misforstått kristendommen:

Dels handler det om at man legger til grunn en bokstavelig tolkning av Bibelen og dels at man leser tekstene innenfor et «himmel-helvete» rammeverk.

Borg argumenterer for at Bibelen må leses ut fra et historisk-metaforisk perspektiv og at kristendom ikke handler om himmel og helvete. Tvert om:

Nettopp det at vi alle er elsket av Gud og finner nåde og medfølelse hos Gud, frigjør oss til å ta del i Guds lidenskap for å forandre oss selv og verden.

Det, sier Borg, er hva kristendommen handler om.

 

SAGT OM BOKA:

Møte med Marcus Borg og hans tenkning rundt sentrale kristne begreper, har vært særdeles inspirerende og trosmotiverende for meg.

BJØRN EIDSVÅG,

teolog og musiker

 

Marcus Borg tar sentrale kristne begreper som synd og frelse ut til lufting. Det trengs!

KARI VEIETEBERG,

bymisjonsprest, kommende biskop i Oslo.

 

Marcus Borgs invitasjon til nytenkning om sentrale kristne forestillinger provoserer og inspirerer. Det er på høy tid at samtalen kommer i gang.

NOTTO R. THELLE,

professor emeritus ved Det teologiske fakultet, UiO.

 

Jeg er overbevist om at Marcus Borgs bok om kristentroens begreper er en del av Den Hellige Ånds mangfoldige gjerning i vår tid.

ERIK HILLESTAD,

leder av Kirkelig kulturverksted

 

 

Om forfatteren

Marcus J. Borg (1942–2015) var en nordamerikansk bibel- og Jesusforsker. Han var en av den progressive teologiens mest innflytelsesrike røster, internasjonalt kjent i både akademiske og kirkelige kretser.

Borg var professor i religion og kultur ved Oregon State University. Han har skrevet over tjue bøker og har solgt over en million eksemplarer.

Tidsskriftet The New York Times har beskrevet Marcus J. Borg som «en ledende skikkelse i sin generasjon av Jesusforskere», og han opptrådte ofte i nordamerikanske medier som

NBCs The Today Show og Dateline, ABCs World News, og NPRs Fresh Air.

Ingen arrangement