Globale Norge

bookmark

Hva nå?

onsdag 5. desember 2007, kl. 15:30

Sal: Wergeland

Inngang: Gratis

For 25 år siden skrev tidligere utenriksminister Knut Frydenlund boken Lille land – hva nå?. Den gangen var verden og norsk utenrikspolitikk støpt inn i den kalde krigens supermaktsrivalisering. I dag er politikkens hovedutfordringer definert av globalisering. Hva er utenrikspolitikk i en globalisert verden? Hva er det norske samfunnets viktigste interesse? Hvor bør Norge gå nå?

Deltakere: Jonas Gahr Støre (utenriksminister), Martine Aurdal (ansvarlig redaktør Ny Tid), Kåre Willoch (tidligere statsminister) og Janne Haaland Matlary (professor, UiO).

Møteleder: Aslak Bonde

Møtet lanserer også boken Globale Norge – hva nå? med uavhengige innspill til debatten.

Påmelding: refleks@mfa.no

Ingen arrangement