Grønne gulrøtter

bookmark

Næringslivets rolle i klimakrisens tid

tirsdag 13. april 2010, kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Norsk klimanettverk

Inngang: Gratis

Profittmotivet – sunn økonomisk fornuft – kan bli en av nøklene til å avverge katastrofal klimaendring globalt. Hvordan kan norske bedrifter og investorer best stimulere overgangen til nye former for vekst, forbruk, innovasjon og lovgivning? Panelet vil ta opp nye strategier og visjoner for norsk industri og næringsliv etter oljealderen.
Panelet består av Åslaug Haga fra Norsk Industri, Trine Skei Grande (V), Per Rune Henriksen (Ap) og Terje Osmundsen, som representerer norsk næringsliv.

Ingen arrangement