Gruppeanalysen i historisk perspektiv 1

Gruppeanalysen i historisk perspektiv

bookmark

Paneldiskusjon med Sigmund Karterud, Synnøve Ness Bjerke (IGA) og Mia Stenersen (NGPF), ledet av Audun Ulland (IGA).

onsdag 26. april 2023, kl. 18:30 til kl. 20:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Pax Forlag

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Pax Forlag lanserer en ny revidert utgave av boken Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi av Sigmund Karterud.

I den anledning arrangeres det et åpent møte i samarbeid med Institutt for Gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) og Norsk gruppepsykoterapisk forening (NGPF) om temaet «Gruppeanalysen i historisk perspektiv».

Gruppeanalyse, eller gruppeanalytisk psykoterapi, er den dominerende form for psykodynamisk gruppeterapi i Europa. Den er sterkt preget av den teori og praksis som i sin tid ble utformet av pioneren S. H. Foulkes (1898–1976). Gruppeanalysens historie er inngående beskrevet i Karteruds bok. De spørsmål samtiden må ta stilling til er hva som fortsatt er gyldig av Foulkes’ begreper, teorier og praksis og hva som har blitt og fortsatt bør bli fornyet. Dette har relevans for de som forvalter den akademiske utdannelsen av gruppeanalyse (IGA) og for de som ivaretar interessene til praktiserende gruppepsykoterapeuter (NGPF).

 

Ingen arrangement