Gryttenforelesninga

bookmark

Frode Grytten om litterære biografiar og det biografiske i litteraturen

lørdag 12. januar 2008, kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk forfattersentrum

Inngang: Billett

Er det ikkje slik at biografien er dei intellektuelles Se & Hør? Og bør forfattaren spara på brev og private minne for ein eventuell framtidig biografi? "Brenn mine brev! Eg tar ikkje nasjonalt ansvar", seier Frode Grytten. Siste bok: Rom ved havet, rom i byen (Noveller, Samlaget 2007).

Etter forelesinga – spørsmål frå salen, kjør minidebatt!

Norsk Forfattersentrum ser fram til å arrangera Forfattarforelesinga kvar månad for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rom. Vi trur forfattarar i større grad treng denne refleksjonsforma. Samtidig treng sjangeren å bli henta ut frå skriveskular og universitet for at denne type litteraturmeinig skal nå eit breiare publikum. Vi ønskjer å etablera Forfattarforelesinga som ei open form for meiningshamring i håp om å engasjera både avsendar og mottakar rundt viktige, litterære problemstillingar.

Vel møtt!

Ingen arrangement