Håndtering av mobbing

Håndtering av mobbing

bookmark

Hvordan skape et trygt læringsmiljø?

onsdag 7. februar 2018, kl. 16:00 til kl. 18:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Pedlex

Inngang: Bindende påmelding på forhånd (ikke dørsalg)

I forbindelse med utgivelse av heftet Håndtering av mobbing i skolen har Pedlex gleden av å invitere til gratis seminar med forfatterne Geir Mosand og Erlend Moen. Geir og Erlend vil gi sin forståelse av hva mobbing er og hva som kjennetegner mobbing. Gjennom eksempler og diskusjon håper de å få fram hvordan skolen kan forebygge mobbing, skape et konstruktivt skole–hjem-samarbeid og håndtere de vanskelige sakene. Forfatternes erfaring er at all mobbing kan stoppes!

I tillegg vil Øystein Stette drøfte kapittel 9 A i opplæringsloven knyttet opp mot aktivitetsplikten, barnekonvensjonen og den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

Bidragsytere
Geir Mosand, leder Skoleteamet ved Dagskolen i Trondheim
Erlend Moen, rektor Skaun ungdomsskole
Øystein Stette, seniorrådgiver og redaktør Pedlex
Turid Falck-Pedersen, daglig leder Pedlex

 

Påmelding her

Ingen arrangement