Har vi dem nå?

bookmark

Lørdagsforedrag ved Ingjald Ørbeck Sørheim

lørdag 20. mars 2010, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

To av Norges mektigste menn på 1900-tallet har nylig fått sine biografier, Jens Chr. Hauge – fullt og helt av Olav Njølstad og Haakon Lie – historiene, mennesket og mytene av Hans Olav Lahlum. Begge var sentrale i Det Norske Arbeiderparti, begge var dypt involvert i den hemmelige overvåkingen, og begge bidro til å bygge den sterke tilknytningen Norge fikk til USA. Og ikke minst: Begge holdt helt til det siste tett om mange sider ved sitt politiske virke.

Litteraturhuset har fått advokat Ingjald Ørbeck Sørheim, selv sentral arbeiderpartimann, til å lese Hauges og Lies biografier. Ørbeck Sørheim har bred erfaring fra offentlig sektor, fra næringslivet og fra den venstrefløyen i DNA verken Hauge eller Lie så med blide øyne på. Vi spør ham: Er historien nå skrevet? Hva er likheten og forskjellene mellom de to biografiene? Hvilken rolle spilte disse to menn i formingen av Norge? Og kan vi lære noe av deres gjerninger, på godt og vondt?

Ingen arrangement