Hauges dagbøker

bookmark

Fire foredrag

torsdag 9. oktober 2008, kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Olav H. Hauge si dagbok er i fem solide band og blir sett på som eit eineståande verk i norsk litteraturhistorie: ei viktig kjelde til forståing av Hauge som diktar, som gjendiktar og som lesar av verdslitteraturen. Korleis kommenterer Hauge si eiga dikting? Kva meiner han om andre forfattarar? Og om norsk språk og kultur? Føredragshaldarar er Asbjørn Aarnes, Helge Nordahl, Klaus Johan Myrvoll og Ronny Spaans. Ida Holen, prosjektleiar for dokumentasjonssenteret Olav H. Hauge er seminarleiar

Seinare på kvelden kan ein få med seg Henrik Mestads framsyning «Ein tanke slo meg her om dagen», der Bodil Cappelen vil innleie.

Program
Kl.13.00-13.45: Asbjørn Aarnes, (Professor emeritus):
Dagbøkene – den store overraskelsen

Kl.14.00-14.45: Klaus Johan Myrvoll (Omsetjar og kritikar):
Målsynet åt Hauge

Kl.15.00-1545: Ronny Spaans (Forfattar og doktorgradsstipendiat):
Olav H.Hauge og folketradisjonen

Kl. 16.00-1700: Helge Nordahl (Professor emeritus):
En vandring i O.H.Hauges aforismer

Ingen arrangement