Helse og livskvalitet i alderdommen

Helse og livskvalitet i alderdommen

bookmark

Åpent folkemøte

onsdag 18. oktober 2017, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Norsk geriatrisk forening

Inngang: Gratis

Hva kan du selv gjøre for å få god helse og livskvalitet i alderdommen?

Velkommen til foredrag med noen av Norges fremste spesialister i geriatri som bidrar med sine innsikter og konkrete råd om aldring: Hege Ihle-Hansen, Anette Hylen Ranhoff, Marit Bakken, Ingvild Saltvedt og Torgeir Bruun Wyller.

 

Hege Ihle-Hansen: Aldring som en del av livet

Anette Hylen Ranhoff: Skrøpelighet eller skjørhet

Marit Bakken: Riktige medisiner

Ingvild Saltvedt: Hvordan best behandle hoftebrudd

Torgeir Bruun Wyller: Eldreomsorg må inneholde aldringskunnskap

Ingen arrangement