Helt alminnelig galskap

bookmark

Sannhet og myter

onsdag 9. april 2008, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Gyldendal

Inngang: Gratis

Psykiske lidelser berører oss alle, direkte eller indirekte. Annenhver nordmann vil i løpet av livet rammes av en psykisk lidelse, og mer enn halvannen millioner av oss er pårørende til, eller nærperson til, psykisk syke. Hvorfor er det da fremdeles så vanskelig å snakke om? Hva er sant, og hva er myter?

Journalist Ellen Wennevold Aas og psykolog Svein Andreas Kjos samtaler om galskapens mange ansikter sammen med noen av dem som vet hva det innebærer å være psykisk syk.

Ingen arrangement