Hjerne, kunst og kreativitet

bookmark

Lørdagsforedrag ved Espen Dietrichs

lørdag 27. september 2008, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hjernen er mennesket – alt vi gjør, føler, tenker og tror, styres fra hjernen. Og moderne hjerneforskning har vist oss hvordan alt vi opplever, setter spor i hjernen. Dette former og legger grunnlag for små endringer i hjernens funksjon. Siden kunstnerisk kreativitet også styres fra hjernen, betyr det at kreativiteten er i stadig utvikling. Dietrichs vil fortelle og vise hvordan hjernen forandrer seg, og hvordan dette kan føre til endringer i det kunstneriske uttrykket. Han vil gi eksempler på hvordan hjernesykdommer har påvirket skapende kunstnere, og på hvordan kunstnere har brukt både egne og andres sykdomsopplevelser som grunnlag for sin kreativitet. 

Espen Dietrichs er avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling på Rikshospitalet og professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo. Han har nylig gitt ut flere bøker om forholdet mellom hjernen og den kunstneriske kreativitet.

Ingen arrangement