Høyrepopulisme i Vest-Europa

bookmark

Boklansering

fredag 11. september 2009, kl. 17:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Unipub

Inngang: Gratis

Siden 1970-tallet har interessen for høyrepopulistiske partier vært stigende i forskning så vel som i media. I store deler av Vest-Europa har det i de siste tre tiårene vokst frem partier på høyresiden som har utfordret det etablerte samfunnssystemet. Hva knytter disse partiene sammen? Hvorfor oppstod de? Og er det egentlig et nytt politisk fenomen? Dette er spørsmål som søkes besvart i antologien Høyrepopulisme i Vest-Europa.

Katrine Randin: kveldens program og bakgrunnen for boken

Trond Nordby: om fenomenet høyrepopulisme

Tor Espen Simonsen: ideologiske hovedtendenser i høyrepopulismen

Anders Ravik Jupskås: høyrepopulisme på norsk

Til slutt vil det åpnes for spørsmål fra salen
Velkommen!

Ingen arrangement