Pågår det en kolonialisering av samer i Norge?

Pågår det en kolonialisering av samer i Norge?

bookmark

Paneldebatt, radiodokumentar og musikk

søndag 11. mars 2018, kl. 16:00 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: HUMAN International Documentary Film Festival Oslo

Inngang: Gratis

Kolonialisme er et begrep de fleste av oss forbinder med europeiske staters utnyttelse av ressurser i Asia, Afrika og Amerika. Vi tenker sjelden på Norge som en kolonimakt, og i alle fall ikke på kolonialisering som noe som foregår innenfor norske landegrenser i dag. Men den siste tiden har flere samiske aktivister tatt i bruk kolonialisme-begrepet når de omtaler konflikter knyttet bruk av land og naturressurser og kamp for overlevelse av samisk kultur og språk. Hvorfor gjør de det? Kan dagens situasjon for samer i Norge sammenlignes med kolonialisering slik vi kjenner begrepet fra andre steder? Er det et nyttig begrep? Og hva innebærer det for fremtida?

På HUMAN IDFF vil vi belyse dette temaet ved hjelp av ulike virkemidler og ved å høre fra ulike stemmer:

 

Paneldiskusjon: Norge 2018 – en kolonistat?

Britt Kramvig, professor i postkolonial teori og praksis ved UiT Norges arktiske universitet.
Beaska Niillas, leder av NSR, samisk politiker og aktivist.
Roy Krøvel, professor ved journalistutdanningen på OsloMet og Latin-Amerika-ekspert.
Moderator: Inga Marie Nymo Riseth

 

Radiokino: 400 reinskaller, 400 kulehull (25 minutter)

Den samiske kunstneren Máret Anne Sara henger opp 400 reinskaller utenfor det norske stortinget, alle med et kulehull i panna. Om kort tid skal høyesterett avgjøre om hennes lillebror, Jovsset Ante Sara, må tvangsslakte reinflokken sin etter pålegg fra staten. Det står ikke bare om den unge reindriftssamens næringsgrunnlag, men om framtiden til et helt folk. Vil Høyesterett lytte til samene? Pågår det fortsatt en kolonisering av Sápmi?

Episoden er en del av radioserien “I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi”:
2017 markerte 100 årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Den samiske kvinnen Elsa Laula Renberg stod i bresjen for det historiske møtet og kampen for samiske rettigheter. I «Elsa Laulas fotspor» møter vi samiske kvinner som på ulike måter forvalter den samiske arven innenfor Sápmi i dag. De snakker om språk, kampen om naturressursene, kunst og kultur og fornorskningen- og rasebiologiens historie. Mange av temaene som ble diskutert for 100 år siden er like aktuelle i dag.

Radiodokumentaren er laget av kollektivet Søstrene suse i samarbeid med RadiOrakel, og er støttet av Fritt Ord og Sametinget

 

Musikk: Viktor Bomstad

Gitarist og komponist med opphav fra Omasvuotna/Storfjord i Nord-Troms. Viktor Bomstad spiller elektronisk-behandlet gitar i samspill med samisk tradisjonsmusikk. Her kan man forvente seg støyende landskap og vakre melodier om hverandre.