Humaniorameldingen

Humaniorameldingen

bookmark

Hvor går humanistisk forskning nå?

mandag 27. november 2017, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Regjeringen la i vår fram en stortingsmelding om humaniora. Et hovedbudskap er at store samfunnsutfordringer trenger kunnskap fra humanistisk forskning. Meldingen peker på at dette er spesielt relevant innenfor integrering, migrasjon og konflikter; de store teknologiskiftene; og klima, miljø og bærekraft.

Kunnskapsministeren har understreket at humaniora må integreres bedre i tematiske forskningssatsinger. Forskningsmiljøene og Forskningsrådet er nå i gang med å følge opp meldingen. Vi spør om hvor humaniora er eller bør være. Hvor går humanistisk forskning videre?

Du får høre innlegg av:

Sverker Sörlin, idéhistoriker ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har lang fartstid som miljøhistoriker og er en erfaren forskningspolitiker som er aktiv i ulike debatter om humaniora. Medlem av styret i Forskningsrådets SAMKUL-program.

David Budtz Pedersen, vitenskapsfilosof ved Aalborg universitet. Han er co-leder for det danske Humanomics Research Programme og svært aktiv i dansk humaniora- og vitenskapsdebatt.

Christina I.M. Abildgaard, leder av Forskningsrådets avdeling for marine bioressurser og miljø. Hun har lenge vært sentral i Rådets arbeid med ulike teknologier og bioressurser.

Møtet ledes av Ellen Krefting, idéhistoriker ved Universitetet i Oslo og medlem av SAMKULs styre.

Klikk her for påmelding

Ingen arrangement