Hva er dannelse?

bookmark

Lørdagsforedrag ved Inga Bostad

lørdag 28. februar 2009, kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hva har dannelse med filosofi å gjøre? På hvilken måte kan filosofien bidra til allmenndannelse? 

Filosof og viserektor ved UiO Inga Bostad presenterer i dette foredraget et begrep om dannelse og reflekterer over hvordan kunnskap kan sees i en større sammenheng gjennom filosofisk refleksjon. Bostad hevder at dannelse viser seg gjennom evnen til å stille kvalifiserte spørsmål ved samfunnet og menneskelivet. Et hvert samfunn trenger arenaer hvor det er rom for å problematisere begreper, oppfatninger, normer og verdier. Og annelsesutfordringen er refleksiv: Det må legges til rette for at kommende generasjon borgere skal kunne delta i, og overprøve, nåværende forståelser av vårt samfunn.

Ingen arrangement