Hva er det med fortiden?

bookmark

mandag 8. februar 2010, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Det er så mange som er opptatt av historie og av fortid. Historikerne skriver, forfatterne skriver, kunstnerne gjengir: Vi er omgitt av så mange fremstillinger av fortiden og av så mange måter å tenke historisk på at det kan oppleves som om det meste er sagt eller i det minste kan sies. Imidlertid snakker vi sjelden eller aldri om hvorfor vi er så opptatt av fortiden. Hva er dens fascinasjonskraft?

I en serie møter på Litteraturhuset kommer profilerte historikere fra en rekke land for å reflektere omkring dette helt grunnleggende og for å diskutere hva det er som driver dem. Her møtes både ulike historikere og de som forvalter fortiden på andre måter, litterært, kunstnerisk og politisk. Hva slags interesse, hvilket sug er det som trekker oss mot historien? Hva er det med fortiden?

Til det første av disse møtene kommer den danske historikeren Anette Warring, professor ved Roskilde Universitetscenter. Hun har arbeidet med kollektiv erindring, med historiebruk og bearbeidelse av fortiden, med særlig vekt på den danske krigs- og rettsoppgjørserfaringen. Warring var også en av de tre nordiske historikerne som evaluerte norsk historieforskning på oppdrag fra Forskningsrådet.

Hun møter forfatteren Tomas Espedal. Han er nominert til Nordisk råds litteraturpris for fjorårets roman Imot kunsten, slik han også ble det for Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv fra 2007. Han har bak seg et omfattende forfatterskap med svært tydelige og poetiske selvbiografiske og erindrende aspekter.

Warring møter også Helge Jordheim, som er leder for Kultrans, et tverrfaktultært forskningsfelt ved Universitetet i Oslo. Han er germanist og idehistoriker og har arbeidet med begrepshistorie, erindringskultur og historiefilosofi. Han har blant annet gitt ut boken Lesningens vitenskap: Utkast til en ny filologi (2001).

Arrangementet ledes av Erling Sandmo, professor i historie ved Universitetet i Oslo.

Ingen arrangement