Lansering av nytt Agora - om Dag Solstad 1Foto: Tom Sandberg/Baard Henriksen/NTB

Lansering av nytt Agora – om Dag Solstad

bookmark

Med Even Teistung, Ingunn Økland, Erik B. Hagen og Frode H. Pedersen

tirsdag 7. mars 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Agora - Journal For Metafysisk Spekulasjon

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Arrangementet strømmes også på YouTube.

Hva er status for Solstads forfatterskap i dag?

I en alder av 81 år står Dag Solstad som den mest beundrede norske romanforfatteren i sin generasjon, og har blitt lest, diskutert og likt av lesere, kritikere, litteraturforskere og forfatterkolleger i over femti år. Hvordan kan det ha seg at en såpass sær og lite medgjørlig skikkelse har kunnet ha så bred appell blant norske – og etter hvert også utenlandske – lesere over så lang tid? Man kan også si at Solstad, i motsetning til mange andre betydelige romanforfattere, mangler ett definerende mesterverk, altså den romanen alle Solstad-lesere forholder seg til som et udiskutabelt høydepunkt i hans forfatterskap. Dermed er det stor uenighet om hvor Solstad er på sitt beste, hvilke faser i forfatterskapet som vil stå seg best for ettertiden og hvorvidt han noensinne har skrevet en fullendt roman.

Dette er blant spørsmålene som har dannet utgangspunkt for tidsskriftet Agoras nye temanummer. Utgivelsen er på 644 sider (!) og inneholder 15 nyskrevne artikler/essays om ulike sider ved forfatterskapet, foruten en enquête om Solstad i oversettelse. Nummeret er redigert av Erik Bjerck Hagen, Janicke S. Kaasa, Frode Helmich Pedersen og Geir O. Rønning.

I den anledning inviterer Agora til samtale og debatt omkring spørsmålet: Hva er status for Solstads forfatterskap i dag? Deltagere: Stipendiat ved UiO og kritiker Even Teistung, kritiker i Aftenposten Ingunn Økland, og kritikere og redaktører for nummeret Erik Bjerck-Hagen og Frode Helmich Pedersen.

Møtet åpner med en kort presentasjon av nummeret ved redaktør Janicke S. Kaasa.

Ingen arrangement