Hva er vår innerste natur; den klare bevisstheten i oss, også kalt vår sjel? 1

Samtale mellom Michael de Vibe og Jan Karlseng

bookmark

Hva er vår innerste natur; den klare bevisstheten i oss, også kalt vår sjel?

mandag 20. mars 2023, kl. 17:30 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Michael de Vibe og Jan Karlseng

Inngang: Gratis

Michael de Vibe og Jan Karlseng inviterer til et uformelt møte for behandlere og andre som er opptatt av dette spørsmålet.

Mange opplever underlige fenomener som er vanskelige å forstå for vår vanlige virkelighetsoppfatning.
Finnes det en bevissthet utenfor oss som vi alle, og naturen, er koblet til?
Hvordan har det seg at store oppfinnelser og god litteratur ofte skapes i kontakt med denne klare bevisstheten?
Er det slik at en i kontemplative øvelser, som yoga, meditasjon og bønn søker å komme i kontakt med denne bevisstheten ?
Er det viktig å møte folk i dette spørsmålet?
Er vi åpen for en større virkelighetsforståelse?
Hvorledes kan vi samtale om dette på en måte som skaper nysgjerrighet, undring og økt forståelse?

Påmelding mail: jankarlseng@hotmail.com

 

Ingen arrangement