Hva gjør kapitalen med kunsten?

bookmark

Seminar

tirsdag 4. desember 2007, kl. 14:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Henie Onstad Kunstsenter

Inngang: Gratis

Utfordrer de private kunstsamlingene museenes normative makt?
Hvorfor samler bedrifter på kunst?
Hva medfører dette for kunstproduksjonen?

Staten har tradisjonelt vært den sentrale støttespilleren for kulturinstitusjonene i Norden, noe som har borget for et sterkt felleskapseie i institusjonene, men også stor normativ makt. De senere årene har imidlertid private aktører utfordret de offentlige institusjonens særstilling og bidratt til flere arenaer og måter å tenke kulturformidling på.

Henie Onstad Kunstsenter viser i perioden 2007-2009 en utstillingsserie over private og halvoffentlige samlinger. Kunstsenteret ønsker å belyse hvordan disse samlingene skiller seg fra og er i konkurranse med de offentlige museenes samlinger og politikk. I et overopphetet kunstmarked skyves museene til side til fordel for et pengesterkt privatmarked. Bedriftsamlingenes definisjonsmakt er økende. Vi spør derfor:

Hvorfor samler bedrifter på kunst? Hvordan bygger de opp kompetanse? Utfordrer de kunstnerens produksjon? Kan man på den ene siden snakke om en egen "samlingskunst", designet for å inngå i private samlinger og på den andre, en kunst som benytter seg av offentlige rom for å skape debatt? Får man en polarisering av kunst skreddersydd for bedrifter og privatsamlinger og en kunst i opposisjon til dette systemet? Hvordan vil det nye strømlinjeformede markedet for kultur påvirke kunstnernes engasjement? Og påvirker markedet den rollen kunsten spiller i samfunnet vårt?

"Det privates" attraksjonskraft er stor og bidrar til gi kunstfeltet et skinn av eksklusivitet. Spørsmålet er om museene må finne nye strategier å definere sin rolle og virksomhet på. Henie Onstad Kunstsenter ønsker å bidra til å bevisstgjøre prosessene rundt forskyvningene i kunstfeltet, som vi er vitne til i dag. Det nye Litteraturhuset i Oslo, som et av de store private løftene i norsk kulturhistorie og med bred ordveksling som tema, er valgt som ramme for seminaret. 

Seminar med blant annet:

Karin Hellandsjø, direktør Henie Onstad Kunstsenter (NO), Bodil Stenseth, historiker og forfatter av boka Rikdom forplikter. Norske mesener og kunstsamleres donasjoner 1770- 1970 (NO), Huginn Þór Arason, co-director, The Living Art Museum, Reykjavik (IS), Pernille Albrethsen, redaktør GAS magasin og er freelance kurator og skribent (DK), Marianne Heier, billedkunstner (NO) og Johan Börjesson, direktør/kunsthallsjef, Marabouparken, (SE)

Debatt med blant annet:
Tone Hansen, kurator (NO), Halvor Haugen, teoretiker (NO), Sigurd Carlsen, bankens representant i Nordeas kunstråd (NO) og Vibeke Tandberg, billedkunstner (NO)

 

 

Ingen arrangement